Joy 1: Joseph Takes Mary His Wife

Description

Matthew 1:24.